Skip to main content
Ine Declercq

Ine Declercq

PhD STUDENTS

Biography

Ine Declercq is psycholoog, afkomstig van West-Vlaanderen en net afgestudeerd aan de Open Universiteit Nederland. Ze doctoreert op het topic depressie in de woonzorgcentra onder promotorschap van Prof Debby Gerritsen van het Radboud UMC, Prof Susanne Van Hooren van de Open Universiteit en dr Roeslan Leontjevas, eveneens Open Universiteit en Radboud UMC. De Belgische promotor aan de VUB is Prof Patricia De Vriendt.

Wat zegt ze zelf over haar PhD project?

 Als levenslooppsycholoog en startend onderzoeker, wil ik actief bijdragen aan het bevorderen van het welbevinden van ouderen. Ik wil dit voornamelijk doen door te luisteren, in gesprek te gaan en te leren van de ervaringen en wijsheden die ouderen hebben opgedaan gedurende hun levensloop. Hiervoor werk ik samen met de Vrije Universiteit Brussel, het Radboudumc en de Open Universiteit aan diverse projecten. Met mijn eigen onderzoek InFormeD (Informele en Formele Depressiezorg in woonzorgcentra) wil ik komen tot een handige en eenvoudige tool die zorgverleners kan helpen om te komen tot een ‘onderbouwde’ en ‘welgeïnformeerde’ beslissing met betrekking tot depressiezorg. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse factoren zoals de formele zorg, de informele zorg (handelingen van zowel de bewoner als hun omgeving) en de mogelijke barrières en facilitators tot het uitvoeren van een bepaalde (be)handeling.  

Location

frailty in Ageing research department (FRIA)
laarbeeklaan 103
1090 Jette