Skip to main content

Clinical Trials

SARA-INT-study

U bent ouder dan 65 jaar?
U vertoont verschijnselen die op sarcopenie kunnen wijzen: moeite met opstaan uit een stoel, met (trap)lopen en met het dragen van boodschappen.


Herkent u zich hierin?

  • In de onderzoeksgroep “Frailty in Ageing” is een uitgebreide klinische studie van start gegaan naar een nieuw experimenteel geneesmiddel ter behandeling van sarcopenie.
  •  U zal worden ontvangen in UZ Brussel - Laarbeeklaan 101, 1090 Jette. De verplaatsingskosten zullen worden vergoed.
  • U zal willekeurig aan één van de drie groepen (2 verschillende doseringen en 1 placebo) worden toegewezen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 02/801.25.82 of 02/476.3751”

TAURIEL-study

Een Fase II-, multicentrische, gerandomiseerde, dubbelgeblindeerde, placebogecontroleerde studie met parallel groepen naar de werkzaamheid en veiligheid van MTAU9937A bij patiënten met prodromale tot middel ziekte van Alzheimer